Orta Atlantik Sırtı, Kayıp Şehir ve Yaşamın Başlangıcı

Dünya’nın en dış kabuğu, daha aşağılardaki lav denizi üzerinde hareket eden ve birbirlerine yapışık halde bulunan kırık tabakalardan meydana gelmiştir. Bu yedi büyük tektonik tabaka ve daha küçükleri birbirlerini iterek kıtaların kayma hareketlerine neden olmaktadırlar. Bazı bölümlerde bu tabakalar birbirlerinin altına girerken, diğer kısımlarda ise birbirlerinden uzaklaşırlar. Kuzey Amerika ve Avrasya tabakaları da Atlantik Okyanusunun tam ortasından geçen bir dağ zinciriyle ayrılırlar. Orta Atlantik Sırtı adı verilen bu dağ zinciri kuzey kutbundan başlayıp İzlanda’nın tam ortasından geçerek güney kutbuna kadar uzanır. Alt kısımdaki magmanın yüzeye çıktığı ve tabakaları birbirinden uzaklaştırdığı bu dağ zinciri aynı zamanda yaşamın kökenine ilişkin çok ilginç ipuçlarına da ev sahipliği yapmaktadır.

Tabakaların birbirlerinden ayrıldığı bölgelerde derin deniz sıcak su termal bacaları bulunur. Bu hidrotermal bacalardan aşırı sıcak ve siyah dumanlar yükselir. Dahası, hiç güneş ışığı almamasına rağmen bu bacaların etrafı yaşamla doludur. Bacaların etrafında yaşayan organizmalar, metabolizmalarını devam ettirmek için gerekli olan enerjiyi Güneş’ten gelen ışık aracılığıyla değil, bacalardan çıkan karbondioksit, hidrojen sülfür ve bazı metaller aracılığıyla karşılarlar. Fakat, bu sıcak su bacalarından ayrı, bir de alkalin hidrotermal menfezler bulunur bu bölgelerde. Bunların renkleri beyaz ve yeşil arasıdır ve menfezlerden sıcak dumanlar yükselmediği gibi sıcaklık ve asitlik değerleri de siyah bacalardan farklıdır. Etraflarındaki suya daha çok metan ve hidrojen yayarlar. Ancak bu menfezlerin etraflarında da çeşitli küçük organizmalar yer alsa da siyah bacalardakine benzer büyük organizmalar mevcut değildir.

Orta Atlantik Sırtında yer alan ‘Kayıp Şehir’ de alkalin hidrotermal menfezlerin bilinen en iyi örneğidir. Büyük boyutlu yaşam içermese de fotosentez öncesi yaşamın ipuçlarını veren küçük boyutlu yaşamın ilginç örneklerinin varlığı ‘Kayıp Şehir’i yaşamın kökeni ile ilgili araştırmalarda çok farklı bir yere oturtmaktadır. ‘Kayıp Şehir’in bir benzeri olan başka bir alkalin menfez de İzlanda’nın kuzey kıyılarında bulunmuştur. Bu menfezlerdeki kimyasal bileşim ve içlerinde akan sıvı odalarını birbirinden ayıran bölgelerin varlığı, tek hücreli canlıların enerji üretim mekanizmalarıyla ilginç benzerlikler taşımaktadır.

Dünya üzerindeki çekirdeksiz tek hücreli canlılar, birbirlerinden çok farklı hücresel işleyiş mekanizmalarına sahip iki farklı grup oluştururlar; arkeler ve bakteriler. Daha büyük organizmaların yapı taşları olan çekirdekli hücreler (ökaryotlar) ise bu iki grubun ortakyaşam stratejisi sonucunda ortaya çıkmışlardır. Bir arke organizma bir bakteriyi içine alarak ökaryotlara ulaşacak zinciri başlatmıştır (ökaryotlardaki mitokondrilerin ataları bakterilerdir). Fakat hem arkelerin hem de bakterilerin birbirlerinden çok farklı olan hücre zarı ve enerji üretim mekanizmalarının, Dünya’nın eski zamanlarındaki alkalin hidrotermal menfezlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Çekirdeksiz tek hücrelilerin mekanizmalarında ihtiyaç duyulan kimyasallar ve süreçler bu menfezlerde mevcuttur. Arkelerin ve bakterilerin farklı işleyiş biçimlerinin, ilk hücremsi yapıların menfezlerden ayrılmaları sırasında bütünlüklerini koruyabilmek adına buldukları iki farklı yönteme karşılık geldiği düşünülmektedir. Bu da kimyasal süreçlerle yaşam arasındaki geçiş sürekliliğini ortaya seren çok önemli bir ipucuna işaret ediyor olabilir. Yani yaşam, kıyılarda ya da okyanus yüzeyinde değil çok daha derinlerde başlamış olabilir.

Reklamlar
Kategorisiz içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Pollock’ın Damlaları, Fraktallar ve Rastgelelik

Sürrealizm ve soyut ekspresyonizmin bir çeşidi olan ‘drip painting’ her ne kadar anlık ve gerçeküstü eserler ortaya çıkarsa da gerçeklikle bazı yönlerden bağlantılı olduğu da iddia edilebilir. Tuval üzerine boya damlatma ile yapılan ve farklı renklerin karmaşasının göze hoş geldiği bir karışım oluşturan ‘drip painting’ yönteminin en önemli uygulayıcılarından birisi Jackson Pollock idi. 20. yüzyılın sıra dışı ve huzursuz sanatçılarından olan Pollock, rastgeleliğin göze hoş gelen etkilerine güzel örnekler veren tablolar üretmişti. İçindeki huzursuzluğu, zemine serili dev tuvallere boya damlatarak gidermeye çalışmış, ortaya çıkan eserlerdeki tarzda da küçüklüğündeki Amerikan yerli kültürü ile olan ilişkilerinin etkisi olabileceğini belirtmişti.

jackson-pollock1

Bu yöntemin gerçeklikle olan bağlantısı ise ortaya çıkan eserlerin doğadaki fraktal yapılarla olan benzerliklerine dayanıyor. Dolayısıyla bu akımın fraktal ekspresyonizm olarak adlandırıldığı da oluyor. Fraktallar, her ölçekte aynı deseni tekrar eden ve doğada da örneklerine rastlanan matematiksel yapılar. Matematiksel olarak iteratif fonksiyonlarla ifade edilseler de nehir ağları, fay hatları, kraterler, şimşek hatları, sahil çizgileri, kar taneleri, kristaller ve doğadaki daha birçok benzeri yapı kendini farklı ölçeklerde tekrar eden fraktal özelliklere sahipler. Bu da doğanın temelindeki istatistiksel yasaların fraktal yapılar çıkarma eğilimini ortaya koyuyor.

fractal

Matematiksel fraktalların en ünlüleri arasında Menger süngeri, Julia kümesi, yanan gemi fraktalı ve Mandelbrot kümesi sayılabilir. Özellikle, fraktallara ismini veren Benoit Mandelbrot’nun ismini taşıyan Mandelbrot kümesi, tüm ölçeklerde tekrar eden belirgin bir şekle sahip olmasıyla oldukça ilginç bir yapı. Farklı iteratif kompleks fonksiyonlar kullanarak, göze hoş gelen fraktallar üretmek de sanatın başka bir biçimi olarak ele alınabilir.

mandelbrot-set

Pollock’ın eserleri ile fraktallar arasındaki benzerlik de ‘drip painting’ yönteminin ortaya çıkardığı rastgeleliğin, farklı ölçeklerde benzer görüntülere sahip olabilme özelliğinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla resme ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın yine benzer bir desen görüyorsunuz. Dahası bu yöntemle oluşturulan resimlerin göze hoş gelme nedeninin de doğal yapılarla olan ilişkilerden kaynaklandığı düşünülüyor. Yani, doğanın içsel uyumuyla tuvaller arasında bilinçaltında bir benzerlik kurup güzellik hissinin ortaya çıkması sağlanmış oluyor.

jackson-pollock2

‘Drip painting’ yöntemiyle kendiniz de bir şeyler ortaya çıkarmak isterseniz aşağıdaki linki ziyaret etmenizi tavsiye ederim;
www.jacksonpollock.org

Kategorisiz içinde yayınlandı | 1 Yorum

Dr. Strangelove ya da Endişelenmeyi Bırakıp Bombayı Sevmeyi Nasıl Öğrendim

İnsan zekâsının aynı düzeyde kalmasına (ve bazı durumlarda geri gitmesine) rağmen, elinde bulunan teknolojik kontrol olanaklarının gelişmesinin ne tür toplumsal etkilere yol açabileceği sorusunun cevapları şaşırtıcı olabilir. Bu konuyla ilgili en ilginç incelemelerden birisi, altmışlı yılların ortalarında Stanley Kubrick’den gelmişti; Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb.

mandrake

Kubrick’in birçok diğer filminde karşılaşılan ince mizahın bu kez kara mizaha dönüştüğü ve gerçek bir nükleer savaş krizinin nasıl kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkabileceğini gösteren bir politik hiciv örneği. Üstelik filmde anlatılanların o yıllarda birebir gerçekleşebilme olasılığının var olduğu sonradan doğrulanmıştı. Öyle ki nükleer silahları çalıştırma yetkisinin tek bir kişide olduğu ve başlatma şifresinin de ‘00000000’ olduğu yıllar gerçekten de vardı. Bütün bunların bugün de yaşanmayacağına dair bir garantimiz de yok elbette.

war-room

Film, akıl sağlığı bozulmuş olduğu sonradan anlaşılan bir generalin nükleer savaş emri vermesiyle başlıyor ve olaylar bunu engellemenin olanaksız olduğu bir noktaya doğru hızla ilerliyor. Bir yanda durumu engellemeye çalışanlar, bir yanda sorgusuz sualsiz ve hevesle durumdan keyif alanlar ve elbette insanların zekâyı aptallığa çevirebilme konusundaki başarılarıyla durum bir kısır döngüye doğru yuvarlanıyor.

strangelove

Bir noktada da ortaya Dr. Strangelove çıkıyor. Bu karakterin, önceleri Nazi Almanyasında roketlerin gelişimi için çalışan ve sonradan Amerika’ya yerleşen Wernher von Braun’dan esinlendiği düşünülüyor. Fakat bununla ilgili John von Neumann ve Henry Kissinger benzetmeleri de var. Diğer dikkat çekici noktalar ise ‘Kıyamet makinesi’ ve Dr. Strangelove’ın bundan sonrasına ilişkin senaryoları, nükleer bombaların isimleri (‘Hi There’ ve ‘Hello World’), bombayı atan pilotların tarif edilemez donuk zekâları ve kaçınılmaz son. Bir başka ilginç nokta da filmdeki üç ana karakteri de aynı kişinin yani Peter Sellers’ın canlandırıyor olması.

bomb

Belki de hiç eskimeyecek olan ve insan zekâsının gelişiminin teknolojinin ilerlemesinden daha yavaş kaldığında başımıza gelmesi kaçınılmaz gibi duran bir senaryonun kara mizahı. Mutlaka izlenmesi gereken 1964 yılından bir siyah-beyaz klasik.

Kategorisiz içinde yayınlandı | 1 Yorum

Kendiliğinden-Organizasyon, Karmaşıklık ve Dağıtıcı Yapılar

Karmaşık yapıların içinden çıkan düzen adacıkları ve kendiliğinden-organize olabilen denge-dışı sistemler. Evrenin tüm karmaşıklığını yaratan süreçlerin temelinde bu olaylar varmış gibi görünüyor. Evrenin tam bir termodinamik denge, sakinlik ve ölüm halinde bulunmayıp karmaşık ve değişen yapılar ortaya çıkarabiliyor olması, tüm ölçeklerde görülebilen kendiliğinden-organizasyon süreçleriyle bağlantılı. Yani herhangi bir sistem, enerjisi arttıkça karmaşıklığını da artırıyor ve sonunda bozulmadan kalabilen kararlı yapılar ortaya çıkarıyor. Öyle ki bu kendiliğinden-organize yapı örnekleri ısı transferi yapan konveksiyon akımlarından canlılığın kökenindeki minik hücrelere, daha büyük organizmalar ve insanlardan insanların kurduğu şehirlere, atmosferdeki kasırgalar ve okyanuslardaki akıntılardan Jüpiter’in büyük kırmızı lekesine ve evrenin büyük ölçekli yapısındaki galaksilere kadar uzanıyor. Yani içinde bulunduğumuz tüm doku, karmaşıklık ve kendiliğinden-organizasyon yasalarıyla yönetiliyor.

self-organization

Bütün bu denge-dışı organize yapılar, sistemin dışından sürekli bir enerji akışına bağımlılar. Fakat ilginç olan nokta, sisteme dışarıdan sağlanan enerjinin sistemin hareket ölçüsünü artırmakla kalmayıp karmaşık ve lokal olarak kararlı yapılar ortaya çıkartabiliyor olması. Dünya gezegeni durumunda dışarıdan sağlanan enerji, Güneş’in nükleer enerjisine karşılık geliyor. Gezegendeki tüm karmaşıklık, Güneşten sürekli gelen enerji akışının bir sonucu. Bu enerji akışının lokalize olduğu organize bölgeler dağıtıcı yapılar olarak adlandırılıyor. Bu ismin nedeni enerjiyi içerisinde biriktirip işleyerek dışarıya farklı bir formatta tekrar veriyor olmaları. Yani enerjinin durağan bir akış halinde değil, basamaklı bir geçiş biçiminde düzenlenmesini sağlayan yeniden dağıtma mekanizmalarına karşılık gelmeleri.

red-spot

Dağıtıcı yapılar, her sistem için farklı olan belli bir kritik enerji değeri aşıldığında ortaya çıkıyor. Bu kritik değer aşıldığında otokatalitik süreçler devreye giriyor ve lokal kendiliğinden-organize kararlı dağıtıcı yapılar belirmeye başlıyor. Yukarıda bahsettiğimiz hücreler, insanlar, şehirler, kasırgalar, okyanus akıntıları, büyük kırmızı leke ve galaksilerin her biri birer dağıtıcı yapı ve dışarıdan enerji girdisine bağımlılar. Bu enerji girdisi sona erdiğinde de kararlılıklarını yitirip yok oluyorlar.

dissipative-structures

Yaşamın kökeninin de denizlerin derinliklerindeki alkalin hidrotermal menfezlerde var olan enerji akışının, kritik değeri aşması sonucu ortaya çıkan dağıtıcı yapılara dayandığı düşünülüyor. Bu kimyasal dağıtıcı yapıların nasıl canlı hücrelere dönüştüğünden ve alkalin hidrotermal menfezlerin en ünlüsü ‘Kayıp Şehir (Lost City)’ ile ilgili bilgilerden de daha sonra bahsedelim.

Kategorisiz içinde yayınlandı | 1 Yorum

Platonik Katılar, Aptal Altını, Virüsler

Platonik katıların varlığı ve özellikleri çok eski zamanlardan beri biliniyor. Eski Yunan’da yaklaşık MÖ 360 civarında, Platon’un Timeaus adlı eserinde bahsi geçmesi nedeniyle bu isim veriliyor olsa da, zamanında eski bir ezoterik matematik tarikatı kurmuş olan Pisagorcuların bunları ilk teorize edenler oldukları söylenir. Fakat büyük olasılıkla sadece üç tanesinden haberdardılar; tetrahedron (dört yüzlü), hegzahedron (küp – altı yüzlü) ve dodekahedron (on iki yüzlü). oktahedron (sekiz yüzlü) ve ikosahedron (yirmi yüzlü)’un ise Theaetetus tarafından keşfedildiği sanılmaktadır.

platonic-solids

Bunlardan tetrahedron, küp ve oktahedronun doğada görünebilir örneklerinin var olması nedeniyle keşfedilmeleri normal karşılanabilecek bir durumken, dodekahedron ve ikosahedronun soyutlama yoluyla bilinir oldukları tahmin edilmektedir. 16. yüzyılda Kepler de gezegenlerin gerçek elips yörüngelerini keşfetmeden önce gezegen yörüngelerini ve Güneş’e uzaklıklarını Platonik katılar aracılığıyla açıklayan bir model öne sürmüştü. Matematiksel estetiğin doğayı ve özellikle de gökyüzünü açıklayabilmesi gerektiği düşüncesinin sonucuydu bu durum, fakat işlerin çok daha karmaşık olduğu sonradan anlaşılacaktı.

kepler_solids

Peki başka keşfedilmemiş Platonik katılar da var mı? Üç boyutlu uzayda hayır, sayıları sadece beş tane. Bunun da çok basit bir topolojik ispatı var. Platonik katıların tümünün Euler sayısı 2’dir. Yani köşelerinin sayısı (V) eksi kenarlarının sayısı (E) artı yüzlerinin sayısı (F) tümü için 2’ye eşittir;

eq1

Bu özelliği sağlayan bilinen beş Platonik katı dışında herhangi bir çok yüzlü üç boyutta oluşturulamaz. İspat mı? Bir Platonik katıyı oluşturan yüzlerden birinin kenarlarının sayısına p ve her bir köşede birleşen yüzlerin sayısına da q diyelim. Bu arada {p,q} ikilisi o cismin Schlӓfli sembolü olarak adlandırılır. Her bir kenar iki köşeyi birleştirdiğinden ve iki yüze bitişik olduğundan aşağıdaki eşitlikler her zaman geçerlidir (biraz düşünerek görebilirsiniz!)

eq2

Bu eşitlikleri kullanıp yukarıdaki Euler formülünü sadece kenar sayısı E cinsinden yazabiliriz

eq3

E daima sıfırdan büyük olduğundan (daima sıfırdan fazla sayıda kenar sayımız olmalı!) sol taraftaki toplam daima 1/2’den büyük olmalı

eq4

ve üç boyutta bu şartı sağlayan {p,q} ikililerinin sayısı sadece beş tanedir;

eq5

Bunlar da sırasıyla tetrahedron, küp, oktahedron, dodekahedron ve ikosahedrondur, başka bir olasılık da mümkün değildir. Fakat daha yüksek boyutlarda durum değişebilir. Örneğin dört boyutta altı tane düzgün çokyüzlü oluşturulabilir. Boyut arttıkça bunların sayılarının da artacağı akla gelse de dörtten büyük her boyutta yalnıza üç tane düzgün çokyüzlü vardır. Yani en fazla sayıya dört boyutta ulaşılır. Esasında dört boyutun matematiksel olarak diğer boyutlardan başka açılardan da daha zengin olduğu biliniyor. Fakat bunun neden böyle olduğu konusunda henüz kesin bir fikir bulunmuyor. Ve ne tesadüf ki, içinde yaşadığımız uzay-zaman da dört boyutlu!

4d-platonics

Platonik katılardan yalnızca ilk üçünün doğada görünür karşılığı olduğu doğru olsa da bu diğerlerinin hiçbir şekilde doğada ortaya çıkmadıkları anlamına gelmiyor. Sicilya’da yaşayan Pisagorcuların dodekahedronu keşfetmelerine bu adada bol bulunan bir kristalin aracılık ettiği düşünülüyor. Aptal altını da denilen demir pirit kristalleri dodekahedrona çok benzeyen şekiller oluşturabiliyorlar. Esas yapısı küplerin üst üste dizilmeleriyle oluşmuş yaklaşık bir dodekahedron yapısı olsa da, kabaca dodekahedronun varlığını keşfetmeye yarayacak kadar benzerlik gösteriyor. Demir pirit kristallerine aptal altını denmesinin sebebi ise bu maddenin altına neredeyse ayırt edilemeyecek kadar çok benziyor oluşu. Gerçek altınla aptal altınını ayırt etmenin bir yolu ise demir piritin küp ve dodekahedron gibi düzenli şekilli kristallerden oluşmasına karşın gerçek altının düzensiz biçimlerde bulunuyor oluşu.

fools-gold-dodecahedron

Peki ikosahedron doğada karşılığı olmayan tek Platonik katı mı? Cevap hayır. Gözle görünür düzeyde olmasa da mikroskopik ölçeklerde ikosahedronlar doğada mevcutlar. Virüslerin tamamı geometrik şekillere sahipler, bunun nedeni de en basit biyolojik yapı olmalarından kaynaklanıyor. Virüslerin canlı mı yoksa cansız mı oldukları tartışmalı, ikisinin arasında bir yerdeler. Özdeş protein altbirimlerinin tekrarlı üsüste binmesinden oluşan virüslerin bu şekilde oluşturabilecekleri en kolay yapılar Platonik katı biçimleri. Birçok virüsün yapısı da ikosahedron biçiminde, bu şekilde tek bir proteinin tekrar tekrar üst üste konulmasıyla en fazla yer tasarrufu sağlanmış oluyor.

icosahedron-virus

Yani Platonik katılar sadece geometrik soyutlamalara değil, doğanın gerçek yapılarına da karşılık geliyorlar. Peki dört boyutun düzgün çokyüzlülerini görebileceğimiz bir yer var mı?

Kategorisiz içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Baharat Tutkusu ya da Okyanusa Açılan Yollar

Şimdilerde yemeklere eklenen küçük çeşniler olmaktan fazlasını ifade etmeyen ve üstelik kolay ve ucuz bir şekilde bulunabilen baharatlar, bir zamanlar dünyanın en değerli nesneleriydiler. Öyle ki, 15. yüzyılda bir tutam karabiber, altından daha değerliydi. Karabiber, tarçın, zencefil, karanfil, safran, muskat, kakule ve daha birçok baharatın esas kaynağı Güney Hindistan, Sri Lanka, Çinhindi, Endonezya ve Çin gibi Asya’nın uzak bölgeleriydi ve Avrupalılar için buradaki nesnelere ulaşabilmek ancak Arap tüccarların aracılığı ile mümkün olabiliyordu. Ulaşılması zor ve az bulunur oldukları için de çok pahalıydılar ve ancak Avrupa’daki üst sınıflar, baharat ticareti için müşteri konumunda bulunabiliyorlardı. Baharata olan bu ısrarlı talep, imparatorlukların kurulmasına ve yıkılmasına, yeni kıtaların keşfedilmesine yol açacaktı.

spices

Baharat ticareti, Hint Okyanusunda gemilerini rahatça gezdirip limandan limana ticari mallar taşıyan Arap tüccarların kontrolündeydi ve o zamanlardan okyanusa bıraktıkları izler şimdilerde bazı kelimelerde yaşamaya devam ediyor. Günümüzde ‘muson’ olarak adlandırılan bu okyanusa özgü hava olayı esasında Arapça ‘mevsim’ kelimesinden türetilmişti, ayrıca Afrika’nın Hint okyanusuna kıyısı olan bölgelerinde konuşulan ‘Swahili’ dili de esasında ‘sahil’ kelimesinin bozulmuş hâlidir. Baharat, Avrupa’ya Mısır’daki İskenderiye limanı aracılığıyla taşınıyordu ve bu ticareti mümkün kılan bir de Avrupalı ortak mevcuttu; Venedik. Öyle ki Venedik Cumhuriyeti’nin en zengin ve onu yöneten Docaların en şaşalı olduğu dönemler işte bu baharat ticaretini tekelinde bulundurduğu 15. yüzyıl civarıydı.

spice-trade

Baharatın fiyatı arttıkça Venedik zenginleşmiş, fakat Avrupa’nın kralları dahi onu almakta zorlanmaya başlamışlardı. Bu da doğuya giden yeni yollar bulma hayallerinin ortaya çıkmasına yol açmıştı. Cristoforo Colombo da dünyayı keşfetmek için değil Hindistan’ın baharatlarını bulmak için yola çıkmıştı ve başka bir kıtaya vardığını hayatının sonuna kadar hiç kabul etmeden yaşama veda etmişti. Fakat baharata giden yeni yolları bulmayı başarabilen kişi Afrika’nın çevresinden dolanıp Hint Okyanusuna ulaşan Vasco da Gama olacaktı. Lâkin bu durum Venedik’in pek hoşuna gitmeyecek ve oluşacak durumu engelleyebilmek için elinden geleni yapacaktı, ne var ki bu çabalar Venedik Cumhuriyeti’nin gücünü ve zenginliğini kaybetmesini engelleyemeyecekti.

vasco-da-gama

Hint Okyanusuna varan Portekiz gemileri ticareti kendi kontrollerine almaya çalışacak ve Güney Hindistan’daki Malabar sahilinde (günümüzde Kerala) koloniler kurmaya başlayacaklardı. Fakat onları pek hoş karşılamayan Calicut’teki Zamorin ile büyük mücadeleler verdikten sonra. Vasco da Gama, Zamorin’in kendine yönelik düşmanca tavırları nedeniyle intikam almak için içinde Mekke’den dönmekte olan hacıların bulunduğu ‘Mîrî’ isimli gemiyi ateşe verip yakarak ticaretin kontrolü konusundaki kararlılığını gösterecekti. Ardından Calicut’te olmasa bile Goa’da Portekiz kolonisi kurulacak, sonrasında da Timor’da ve Macao’daki kolonilerle Portekiz İmparatorluğu zenginleşmeye devam edecekti. Ne var ki bu yeni yolların açılması baharatın değerini düşürecek ve Venedik gibi Portekiz de eski gücünü kaybedecekti.

Kategorisiz içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Proxima b, Yaşanabilir Bölge, Temas Penceresi

Dört ışık yılı uzaklığı ile Güneş’e en yakın yıldız olan Proxima Centauri’nin çevresinde bir gezegen keşfedildiğine ilişkin haberler konuyla ilgilenenler arasında büyük heyecan yarattı. Tabii bu heyecanın esas sebebi bu gezegenin Dünyanın 1,5 katı kütleye sahip olması ve yıldız çevresinde ‘yaşanabilir bölge’ olarak adlandırılan ve sıvı suyun var olabileceği bölgede yer almasından kaynaklanıyordu. Ancak, fazla heyecana kapılmadan önce durumun tam olarak ne olduğunu anlamakta fayda var.

proxima b

Son yirmi yıl içerisinde farklı yıldızların çevresinde dönen çok sayıda gezegen keşfedildi. Bu gezegenler doğrudan gözlem yoluyla değil, etraflarında döndükleri yıldızların ışığında yarattıkları periyodik sönümlemeler ya da kütleçekim etkileri nedeniyle yıldızın konumunda yarattıkları tedirgemeler aracılığıyla tespit ediliyorlar. Daha önceden keşfedilen gezegenlerin büyük çoğunluğu Dünyadan çok büyük kütlelere sahip ve gaz devleri oldukları sanılan gezegenler olsa da az sayıda Dünya benzeri olabilecek kayasal gezegenler de bulunmuştu. Ancak bunların tümü Dünya’dan çok uzakta yer alan yıldızların çevresinde yer alıyorlardı.

exoplanets

Proxima Centauri ise Güneş’in en yakın komşusu olan ve Alpha Centauri ve Beta Centauri ile birlikte bir üçlü yıldız sistemi oluşturan bir kırmızı cüce. Bu da onu erişilebilir sınırlar içerisinde kılıyor, her ne kadar yakın bir gelecekte bu pek mümkün görünmese de. Fakat, Proxima b adı verilen bu yeni gezegenin kütlesi biliniyor olmasına karşın onun kayalık bir gezegen olup olmadığı kesin değil, dahası atmosferi hakkında da herhangi bir bilgi bulunmuyor. ‘Yaşanabilir bölge’ kavramı da isminden dolayı yanıltıcı bir kavram. Gezegenin bu bölgede olması, üzerinde sıvı suyun mutlaka bulunacağı ya da yaşama elverişli olacağı ya da Dünya-benzeri olacağı anlamlarına gelmiyor ama bütün bunlar birer olasılık.

habitable zone

Esasında, elde edilen bu bulgular, yıldızların çevrelerinde gezegenlerin yer almalarının evrensel bir olgu olduğunu ve sayısız seçenek içerisinde yaşam benzeri süreçlerin ortaya çıktığı başka yerlerin de istatistiksel olarak mümkün olabileceğini gösteriyor. Tabii bu da, aşılması olanaksız görünen uzaklıklar bir yana bırakılırsa, olası farklı yaşam biçimleri arasındaki iletişim biçimleriyle ilgili spekülasyonları gündeme getiriyor. Burada da ‘temas penceresi’ kavramı ortaya çıkıyor. Yani, bir gezegende yaşam var olsa bile bu onun iletişim kurma yeteneğine sahip olduğunu veya böyle bir isteği bulunduğunu göstermiyor. Örneğin kendi gezegenimizdeki yaşamın elektromanyetik iletişim kurma yeteneği kazanması henüz çok yeni bir olgu ve gezegendeki baskın türün üyelerinin büyük çoğunluğunun gezegen dışı iletişim konusunda isteğe sahip olduğunu düşündüren hiçbir sebep de yok. Türümüz üyeleri daha çok gezegen üzerindeki kaynaklar için birbirleriyle sonu gelmez çıkar çatışmalarına girmekle meşguller.

temas

‘Temas penceresi’ kavramına göre az gelişmiş ya da çok gelişmiş yaşam biçimleri iletişim konusunda isteksiz olurken, henüz gelişme ve merak aşamasında olan kısım iletişime istekli oluyor. Bu da iletişim olasılığı penceresini oldukça daraltıyor. Gezegenimizdeki yaşamın da az gelişmişlik ve merak aşamaları arasında bir yerlerde olduğu düşünülürse, gezegen dışı hayaller kurmak için zamanın henüz erken olduğunu söyleyebiliriz.

Kategorisiz içinde yayınlandı | 1 Yorum